Home NETELLER - SKRILL Khách hàng đang sử dụng Skrill xin lưu ý trong thời gian này

Khách hàng đang sử dụng Skrill xin lưu ý trong thời gian này

by Thu Huyền
Khách hàng đang sử dụng Skrill xin lưu ý trong thời gian này.
Skrill đang có một số thay đổi trong việc gắn catalogize các giao dịch chuyển tiền p2p. Vì vậy mọi khoản tiền này có thể gặp khó khăn khi nạp lên forex hoặc Gamb hoặc có thể nạp nhưng tuỳ từng merchant, service. Khách hàng nên lưu ý trước khi mua và sử dụng skrill trong thời gian này. Để thuận tiện hơn mình khuyến nghị khách hàng nên đăng ký và chuyển sang sử dụng Neteller (Neteller hiện tại không gặp bất kỳ hạn chế nào)
0 comment
0

Related Posts

Leave a Comment